Comenzi Online

Loading Se adauga cartea in cos...

Coordonate ale psihologiei militare aplicate
Coordonate ale psihologiei militare aplicate
Cartea contine 310 pagini
===== Plata ramburs =====
=== Taxe postale incluse ===
Coordonate ale psihologiei militare aplicateMai multe detalii
Realizată de un colectiv de psihologi militari experimentaţi, beneficiind de colaborare internaţională, ediţia reprezintă o călăuză pentru cadrele didactice şi studenţii antrenaţi în cunoaşterea şi înţelegerea personalităţii individului şi grupurilor sociale.

Cartea se deosebeşte de ediţiile similare prin conţinutul etnopsihologic pronunţat, în corelaţie cu fenomenele psihosociale contemporane.

COLECTIVUL DE AUTORI: General-locotenent prof.univ.dr.Teodor FRUNZETI; Colonel(r)prof. Gabriel DULEA; General-maior(r)drd. Ioan GRECU; Colonel(r)conf.univ.dr. Alexandru LEORDEAN; Colonel(r)dr. Andrei COVRIG (Republica Moldova); Colonel dr. Nicolae ENE; Locotenent-colonel(r)conte Nicolae Parcevschii (Republica Moldova).

Pret: 50.00 RON
Ne pare rau. Stocul pentru aceasta carte s-a epuizat.
Psihologia terorismului in era globalizarii
Psihologia terorismului in era globalizarii
===== Plata ramburs =====
=== Taxe postale incluse ===
Psihologia terorismului in era globalizariiMai multe detalii
Cartea scriitorilor Teodor Frunzeti şi Gabriel Dulea îşi propune şi reuşeşte să precizeze câteva din mecanismele acţiunilor teroriste, în special cele care se circumscriu psihicului uman, cu toate consecinţele perturbatoare, atât asupra terorismului care acţionează de cele mai multe ori în situaţii extreme, cât şi asupra victimelor acţiunilor teroriste. Impactul psihologic al acţiunilor teroriste se propagă în cercuri foarte largi ale populaţiei, populaţie care se percepe pe sine ca o potenţială victimă în viitoarele acţiuni ale teroriştilor. Acest fir roşu al fenomenului terorii, acest ax al trăirii în mrejele groazei şi a nesiguranţei sunt explicate de către autor, pornind de la câteva concepte care surprind esenţa şi adâncimile acţiunilor teroriste. Ele apar conexate încă din titlu şi se finalizează pe două realităţi care, pentru mulţi cititori, se suprapun şi se substituie: ''psihologia terorii'' şi ''teroarea psihologică''

Pret: 32.70 RON
Ne pare rau. Stocul pentru aceasta carte s-a epuizat.
Coordonate psihopedagogice ale educatiei ostasesti
Coordonate psihopedagogice ale educatiei ostasesti
Cartea contine 296 pagini
===== Plata ramburs =====
=== Taxe postale incluse ===
Coordonate psihopedagogice ale educatiei ostasestiMai multe detalii
Cartea este închinată memoriei generalului Constantin Atanasiu, a cărui monumentală operă ştiinţifică şi literară, lăsată nouă moştenire, în mare măsură de actualitate şi în zilele noastre, a fost recunoscută şi apreciată la vremea respectivă, cartea "Pedagogia şi psihologia ordinului" fiind premiată de Academia Română în anul 1939. Lucrarea apare în anul în care se împlinesc şaptezeci de ani de la apariţia primului număr al revistei Spirit Militar Modern, al cărei strălucit fondator a fost generalul Atanasiu, eveniment cu ample rezonanţe în viaţa spirituală a oştirii române.

Pret: 34.90 RON
Ne pare rau. Stocul pentru aceasta carte s-a epuizat.
Sociodinamica grupului militar - o abordare polifuncţională
Oferta limitata - Sociodinamica grupului militar - o abordare polifuncţională
Cartea contine 240 pagini
===== Plata ramburs =====
=== Taxe postale incluse ===
Sociodinamica grupului militar - o abordare polifuncţionalăMai multe detalii
Cartea scriitorului şi publicistului militar, colonel (r) profesor Gabriel Dulea, se înscrie în problematica centrată pe analiza fenomenului militar contemporan din perspectivă psihosociologică.
Fundamentarea ştiinţifică a întregii activităţi de instruire şi educare a trupelor nu trebuie să o înţelegem şi autorul nu o înţelege ca un scop în sine.
Prefacerile autentic democratice cunoscute de societatea românească în etapa actuală impun, în mod legic, un tip de luptător cu o pregătire comlexă, cu calităţi şi deprinderi care să-i permită îndeplinirea cu succes a unor misiuni din cele mai variate.
Realităţile sociale şi politico-militare din România şi din lume situează astăzi organismul militar românesc în ipostaza unui sistem radical primenit şi în continuă căutare pentru a-şi optimiza funcţionalitatea, astfel încât misiunea constituţională şi obiectivele sale specifice să fie garantate şi îndeplinite cu efort minim.
Reforma sistemului militar a angajat profunde transformări structurale şi funcţionale, al căror fundament de natură politică se regăseşte în orientarea manifestă spre integrare euroatlantică, compatibilitate şi interoperabilitate cu structurile armatelor moderne.
Este incontestabil faptul că eficienţa acţiunilor militare este nemijlocit condiţionată de gradul şi modul în care unităţile şi subunităţile îşi îndeplinesc misiunile şi obiectivele încredinţate.
Aşadar perfecţionarea procesului insructiv-educativ din armată este condiţionată de analiza şi fundamentarea riguros ştiinţifică a activităţii la nivelul tuturor structurilor organizatorice.Cu atât mai mult, se impune ca necesar demersul ştiinţific la nivelul grupurilor mici (grupă, pluton, companie/ baterie), eşaloane la care se plămădesc rezultatele obţinute de unităţi şi mari unităţi.
Acesta este motivul pentru care autorul, în lucrarea de faţă, încearcă o inventariere a instrumentarului psihosocial utilizat preponderent la nivelul grupului mic, înţeles ca mediu specific de socializare a tinerilor aflaţi sub arme, de formare şi modelare a personalităţii ostaşilor.

Pret: 39.90 RON
Pret: 35.00 RON
Ne pare rau. Stocul pentru aceasta carte s-a epuizat.
Fundamente psihologice ale luptei armate - Editia a II-a
Fundamente psihologice ale luptei armate - Editia a II-a
Cartea contine 184 pagini
===== Plata ramburs =====
=== Taxe postale incluse ===
Fundamente psihologice ale luptei armate - Editia a II-aMai multe detalii
Apărută tot sub egida Statului Major al Forţelor Terestre, prima ediţie a cărţii Fundamente Psihologice ale luptei armate avea să stârnească interesul cititorilor şi al oamenilor de stiinţă militari, fiind înclusă in bibliografia obligatorie pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţe militare.
Această a doua ediţie, revăzută şi adăugită, aduce cu sine un plus de substanţă ştiinţifică, printr-un nou capitol, menit să propulseze o nouă viziune asupra psihicului uman, modernă, dinamică, şi anume, cibernetică, facilitând înţelegerea pârghiilor specifice şi a complicatului mecanism al psihicului uman.
Analiza raporului dintre energia psihică şi echilibrul psihic încearcă să lămurească, în premieră, pârghiile sofisticate şi ”enigmele” încă nedescifrate ale atât de complexului proces al psihicului uman.

Pret: 32.90 RON
Ne pare rau. Stocul pentru aceasta carte s-a epuizat.