Arhive categorie: Sociodinamica grupului militar

Forme şi metode de instruire activ-participative

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Centrarea activităţii educative pe individ, ca subiect al educaţiei, presupune folosirea cu prioritate a unor forme şi metode de instruire active, care asigură participarea nemijlocită … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Un comentariu

Optimizarea raportului dintre teorie şi practică

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 La nivelul subunităţii s-au căutat şi experimentat noi modalităţi de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor necesare în luptă în timp scurt, pentru … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Activitatea educaţională – un proces continuu.

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Individualizarea activităţii educaţionale se referă nu numai la procesul desfăşurat de comandantul de subunitate pe timpul rezervat instrucţiei, ci şi la influenţele pe care acesta … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Activităţile educative din subunitate

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Oferă comandanţilor posibilităţi largi de a exercita o influenţă de tip formativ asupra subordonaţilor; pentru a obţine rezultate cât mai bune este necesar să se … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Procesul instruirii pentru luptă

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Creează largi posibilităţi pentru exercitarea influenţelor formative asupra militarilor. De aceea se cere comandantului să realizeze o gamă largă de obiective educaţionale. Nevoia diferenţierii modalităţilor … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Diferenţierea procedurilor de acţiune educaţională

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008  Teoria educaţiei oferă în ultimile decenii tot mai multe variante de concepere şi desfăşurare a procesului educaţional; au apărut proceduri diferenţiate în funcţie de numeroase … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Diferenţierea obiectivelor educaţiei

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Întrucât oamenii, „obiectul educaţiei”, se află în stadii diferite de formare intelectuală, se diferenţiază prin cunoştinţe, priceperi, convingeri şi atitudini, am greşi dacă ne-am limita … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Cunoaşterea subordonaţilor prin intermediul analizei rezultatelor activităţii acestora

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Produsul unei activităţi constituie o mărturie a numeroase însuşiri ale omului, el ne furnizează informaţii despre deprinderile şi priceperile omului, despre conştiinciozitatea sa, despre diverse … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Convorbirea

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Ca procedeu principal de individualizare a cunoaşterii, înseamnă stabilirea unei relaţii de comunicare între doi indivizi în scopul acumulării de către unul din ei a … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Observarea

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Înseamnă perceperea şi înregistrarea atentă a unei laturi a comportamentului, a unei trăsături de personalitate sau a manifestării unui proces psihic ale unui individ în … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Cunoaşterea temperamentului

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Găsim necesar să facem o incursiune teoretică în problematica teoretică a temperamentului, utilă pentru cei ce nu au studiat-o, dar şi pentru reamintirea unor noţiuni … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Anamneza psihosocială (biografia socială)

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Reprezintă o metodă pe cât de simplă pe atât de eficientă, des utilizată în cunoaşterea subordonaţilor. Prin intermediul anamnezei, comandantul de subunitate reuşeşte să culeagă … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Necesitatea individualizării activităţii desfăşurate de comandanţii de subunităţi pentru cunoaşterea subordonaţilor

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 În mod obişnuit, referindu-ne la om, spunem că este o fiinţă biopsihosocială. Prin această sintagmă desemnăm o organizare de o mare complexitate în care sunt … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Trăsături ale cunoaşterii militarilor

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Cunoaşterea subordonaţilor este o componentă a acţiunii educative şi a celei de conducere a procesului instructiv-educativ desfăşurat în subunitate. Cunoaşterea subordonaţilor este, totodată, un proces … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Tehnicile sociometrice

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Tehnicile sau metodele sociometrice reprezintă un ansamblu de instrumente şi procedee destinate să înregistreze şi să măsoare configuraţia şi intensitatea relaţiilor interpersonale din interiorul unui … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Un comentariu

Convorbirile şi observaţia psihosocială

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Convorbirile ocazionale sau organizate ale comandantului de subunitate cu subordonaţii oferă un mijloc de informare asupra naturii relaţiilor interpersonale (afectiv-apreciative, de atracţie, respingere şi indiferenţă, … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Particularităţile climatului organizaţional în instituţia militară

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Climatul organizaţional în instituţiile militare capătă anumite valenţe particulare. În plan intern, armata prezintă caracteristicile unei mari organizaţii birocratice (specializare şi diviziunea muncii, organizare ierarhică, … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Relaţia dintre climat şi performanţele organizaţionale

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Climatul mijloceşte, printr-un complex de conexiuni, desfăşurarea vieţii şi activităţii de grup. Optimizarea oricărui element determinant al climatului va avea un efect pozitiv la nivelul … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Delimitări conceptuale

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Orice grup este compus din indivizi, a căror conşiinţă despre ei înşişi, în mod obişnuit, îi împiedică să vadă ceea ce este în comportamentul lor … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Analiza sistemică a grupului militar

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Dată fiind ireductibilitatea grupului militar şi a fenomenelor caracteristice acestuia la suma indivizilor care îl compun şi la fenomenele psihoindividuale caracteristice acestora, fenomenele psihosociale din … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Relaţiile interpersonale şi coeziunea grupului militar primar

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008  Structura subunităţii (de tip grupă, pluton, companie/baterie) este generată de interrelaţiile existente între membrii săi. O parte deosebit de importantă a relaţiilor reciproce dintre militari … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Subunitatea militară – grup primar specific

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 Afirmam anterior că subunitatea militară întruneşte caracteristicile, notele specifice definitorii pentru un grup mic. Pentru a susţine această afirmaţie, vom urmări modul în care câţiva … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu

Definirea conceptului de „grup”

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008 În pofida bogatei literaturi de specialitate dedicată microgrupurilor sociale, precizarea unor aspecte teoretice care ţin de acest nivel al existenţei sociale prezintă o certă dificultate, … Continuă să citești

În categoria Sociodinamica grupului militar | Lasă un comentariu