Tehnicile sociometrice

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008

Tehnicile sau metodele sociometrice reprezintă un ansamblu de instrumente şi procedee destinate să înregistreze şi să măsoare configuraţia şi intensitatea relaţiilor interpersonale din interiorul unui grup primar. Acestea sunt uşor de întocmit şi aplicat, la îndemâna oricărui comandant de subunitate.
Concepute ca un ansamblu de subtehnici sau procedee articulate între ele (testul sociometric, sociomatricea, sociograma, cadranele sociometrice, indicii sociometrici), tehnicile sociometrice şi, mai ales, aplicarea lor necesită atât respectarea unor rigori metodologice, cât şi capacitatea de a descifra fenomenele relevante.
Un instrument relativ simplu, prin care se încearcă măsurarea relaţiilor afectiv-apreciative dintre membrii unui colectiv, este testul sociometric. El constă în formularea unor întrebări, prin intermediul cărora se solicită fiecărui militar să-şi exprime aprecierile faţă de ceilalţi membri ai colectivului său, simpatiile şi antipatiile. Criteriile alegerilor sau respingerilor exprimate faţă de ceilalţi membri ai colectivului pot fi de tip acţional („Cu cine ţi-ar place, din cadrul subunităţii , să participi la executarea unui exerciţiu tactic?”, „Cu cine din cadrul subunităţii nu ţi-ar place să execuţi un exerciţiu tactic?”) sau de tip diagnostic (Pe cine din cadrul subunităţii apreciezi în mod deosebit pentru felul lui de a fi şi a se comporta în general?”, „Pe cine din cadrul subunităţii apreciezi mai puţin sau deloc, datorită felului lui de a fi şi a se comporta în general?”).
În perioada de pregătire a testului, cel care urmează să-l aplice va formula în aşa fel instructajul (cele ce vor fi spuse înainte de începerea aplicării testului), încât să determine militarii din colectivul testat să se angajeze cu sinceritate la completarea răspunsurilor cerute (a alegerilor şi respingerilor). De aceea, instrucajul va cuprinde: motivarea aplicării testului („am vrea să schimbăm alcătuirea grupelor de lucru”, „să alegem cei mai apreciaţi comandanţi de grupe”); asigurarea caracterului confidenţial al testului („răspunsurile date nu vor fi aduse la cunoştinţa altora”, „răspunsurile vor fi păstrate în secret”); determinarea situaţiei de alegere, care, la rândul ei, să cuprindă conţinutul activităţii celor testaţi („va trebui să indicaţi pe cine anume preferaţi, apreciaţi şi pe cine nu preferaţi sau apreciaţi mai puţin”); limitarea ariei preferenţiale („alegeţi doar colegii din cadrul plutonului dv., escadrilei etc.”, „indicaţi persoane şi din afara subunităţii dv.”); precizarea criteriului testului („participarea la şedinţa de trageri”, „redactarea unui referat”, „petrecerea timpului liber” etc.); limitarea sau nelimitarea numărului răspunsurilor („ alegeţi doar trei dintre colegii dv.”, „alegeţi fiecare cum credeţi de cuvinţă, numărul celor aleşi nefiind limitat”); ordinea de preferinţă („pe cel pe care îl apreciaţi cel mai mult îl treceţi pe primul loc, după aceea pe ceilalţi, încât să păstraţi ordinea preferinţei dv.”).
Înaintea aplicării testului se atrage atenţia militarilor testaţi asupra următoarelor aspecte:să nu comunice între ei, să privească fiecare numai în foaia sa de răspuns, să fie sinceri în răspunsuri etc. În funcţie de obiectivul investigaţiei, întrebările din testul sociometric pot fi extinse şi la domeniul percepţiei relaţiilor (preferinţelor celorlalţi),fiind adăugate la fiecare întrebare de mai sus câte o întrebare de felul: „La această întrebare cine crezi că te-a preferat, te-a indicat în răspunsurile sale?”, „Cine crezi că nu te-a preferat?”. Întrebările testului sociometric pot fi însoţite de cerinţa motivării răspunsurilor date („De ce crezi că-l preferi?”, „De ce nu-l preferi?”, sau „Indicaţi în dreptul celor preferaţi câteva însuşiri pentru care i-aţi preferat”, „Idicaţi în dreptul fiecăruia dintre cei pe care nu i-aţi preferat acele însuşiri pentru care vă exprimaţi această atitudine”).

Metode şi tehnici de cercetare sociologică, convorbirile şi observaţia psihosocială, raporturi conflictuale, testul sociometric, sociomatricia, statut sociometric, indice al statusului sociometric, indicele statusului preferenţial, relaţii afectiv-apreciative, indicii sociometrici, test sociometric,matricea sociometrică,indicele de expansiune,statusul sociometric, indicele de status preferenţial, sociograma de tip piramidal, sociograma colectivă liberă, sociograma „ţintă” , necoincidenţă conflictuală, structuri preferenţiale,indicele de putere preferenţială, indicele de stabilitate preferenţială,indicele de coeziune, cadranele sociometrice, indicii de integrare socială,profil psihomoral, conştiinţa colectivului, profil de personalitate,personalitate interpersonală, conştiinţa de grup, metoda aprecierii obiective, metoda cazului sau studiul de caz, jocul de rol.

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008

Acest articol a fost publicat în Sociodinamica grupului militar. Salvează legătura permanentă.

Un răspuns la Tehnicile sociometrice

  1. daniela spune:

    Ma numesc Daniela Gheorghe si sunt studenta a Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, anul II, din cadrul Universitatii „Ovidius”, Constanta. Mi-as dori daca se poate sa imi oferiti un model de instructaj pentru un test sociometric ce urmeaza a fi aplicat pe o clasa de liceu pentru a verifica coeziunea de grup. Va multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *