Comenzi Online

Loading Se adauga cartea in cos...
Sociodinamica grupului militar - o abordare polifuncţională
Sociodinamica grupului militar - o abordare polifuncţională
Oferta limitata - Cartea contine 240 pagini
===== Plata ramburs =====
=== Taxe postale incluse ===
Cartea scriitorului şi publicistului militar, colonel (r) profesor Gabriel Dulea, se înscrie în problematica centrată pe analiza fenomenului militar contemporan din perspectivă psihosociologică.
Fundamentarea ştiinţifică a întregii activităţi de instruire şi educare a trupelor nu trebuie să o înţelegem şi autorul nu o înţelege ca un scop în sine.
Prefacerile autentic democratice cunoscute de societatea românească în etapa actuală impun, în mod legic, un tip de luptător cu o pregătire comlexă, cu calităţi şi deprinderi care să-i permită îndeplinirea cu succes a unor misiuni din cele mai variate.
Realităţile sociale şi politico-militare din România şi din lume situează astăzi organismul militar românesc în ipostaza unui sistem radical primenit şi în continuă căutare pentru a-şi optimiza funcţionalitatea, astfel încât misiunea constituţională şi obiectivele sale specifice să fie garantate şi îndeplinite cu efort minim.
Reforma sistemului militar a angajat profunde transformări structurale şi funcţionale, al căror fundament de natură politică se regăseşte în orientarea manifestă spre integrare euroatlantică, compatibilitate şi interoperabilitate cu structurile armatelor moderne.
Este incontestabil faptul că eficienţa acţiunilor militare este nemijlocit condiţionată de gradul şi modul în care unităţile şi subunităţile îşi îndeplinesc misiunile şi obiectivele încredinţate.
Aşadar perfecţionarea procesului insructiv-educativ din armată este condiţionată de analiza şi fundamentarea riguros ştiinţifică a activităţii la nivelul tuturor structurilor organizatorice.Cu atât mai mult, se impune ca necesar demersul ştiinţific la nivelul grupurilor mici (grupă, pluton, companie/ baterie), eşaloane la care se plămădesc rezultatele obţinute de unităţi şi mari unităţi.
Acesta este motivul pentru care autorul, în lucrarea de faţă, încearcă o inventariere a instrumentarului psihosocial utilizat preponderent la nivelul grupului mic, înţeles ca mediu specific de socializare a tinerilor aflaţi sub arme, de formare şi modelare a personalităţii ostaşilor.


Share This Pret: 39.90 RON
Pret: 35.00 RON
Ne pare rau. Stocul pentru aceasta carte s-a epuizat.