Pentru o nouă strategie

Extras din „Fundamente psihologice ale luptei armate”Editia a II-a revăzută si adaugită, Gabriel Dulea, Editura Universităţii Naţionale de Apărarare, Bucureşti, 2007

[…]

Schimbările radicale survenite în lume ca urmare a terminării „războiului rece”, a dizolvării Tratatului de la Varşovia şi a dezmembrării U.R.S.S. au favorizat creşterea ponderii geopolitice a S.U.A. şi extinderea influenţei acestora asupra cursului evenimentelor pe arena internaţională, inclusiv în sfera politico-militară. Dacă în trecut Forţele Armate ale S.U.A. aveau ca scop primordial contracararea pericolului venit din partea fostei Uniuni Sovietice, în prezent politica militară americană se orientează într-o mai mare măsură spre neutralizarea pericolelor de amploare regională sau locală de pe întreaga planetă.Modificarea echilibrului militar mondial a introdus importante corective în misiunile Forţelor Armate ale S.U.A., care, deşi şi-au redus întrucâtva efectivele, trebuie să-şi mărească, în acelaşi timp, operativitatea ripostei la un număr tot mai mare de crize regionale şi să întrebuinţeze cu eficacitate maximă toate mijloacele de care dispun. Conform opiniilor conducerii americane, în asemenea situaţii creşte în mod vizibil rolul „operaţiilor psihologice” şi speciale. Totodată, „operaţiile psihologice” reprezintă elementul cheie, „neaducător de moarte”, al puterii militare a S.U.A., mai cu seamă în cadrul concepţiilor „conflicte de mică intensitate” şi „operaţii aeriene-terestre-maritime”, verificate în timpul războaielor locale din Coreea, Vietnam, Grenada, Panama, Golful Persic, Somalia, Bosnia-Herţegovina, Afganistan, Irak. Experţii Pentagonului consideră „operaţiile psihologice” drept un factor important, care contribuie la îndeplinirea cu succes a misiunilor fixate, cu pierderi minime.

[…]

Extras din „Fundamente psihologice ale luptei armate”Editia a II-a revăzută si adaugită, Gabriel Dulea, Editura Universităţii Naţionale de Apărarare, Bucureşti, 2007

Acest articol a fost publicat în Fundamente psihologice ale luptei armate. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *