Modelul cibernetic al psihicului uman

Extras din „Fundamente psihologice ale luptei armate”Editia a II-a revăzută si adaugită, Gabriel Dulea, Editura Universităţii Naţionale de Apărarare, Bucureşti, 2007

[…]

Prin intermediul ansamblului de procese de prelucrare psihică conştientă declanşat de stimuli, omul îşi elaborează o reacţie de răspuns, un comportament pe care îl exteriorizează în mediu, în vederea eliminării tensiunii create de acţiunea stimulului (feedback negativ) sau întreţinerii acţiunii sale (feedback pozitiv).

Din multitudinea de stimuli ce se îndreaptă spre individ din mediu, întrucât vom urmări cu predilecţie formarea unui comportament dinainte stabilit, ne vom opri doar asupra celor deliberat construiţi şi dirijaţi spre individ, pentru realizarea unor obiective bine delimitate, pe care îi vom numi în continuare mesaje.

Prin acţiunea de influenţare, oricare ar fi ipostazele ei, asupra individului sunt dirijate conştient şi deliberat mesaje, organizate în structuri verbale, sonore, figurative sau combinate, coerente, cu sens şi semnificaţie, cu scopul de a-i determina un anume comportament. Schema anterioară ne spune doar că aceste mesaje sunt recepţionate, prelucrate psihic conştient şi că, pe această bază, persoana îşi construieşte comportamente de răspuns. Pentru a şti cum trebuie acţionat asupra individului, spre a-i determina, măcar în termeni probabilistici, comportamentul pe care îl dorim, este necesar să cunoaştem ce se întâmplă în psihicul uman la impactul dintre el şi mesajul recepţionat din mediu.

Orice acţiune de influenţare, fie că o numim educaţie, conducere, propagandă, persuasiune, motivare, şantaj, ameninţare sau oricum altfel, este receptată şi prelucrată de individul căruia îi este adresată şi, pe această bază, se elaborează o reacţie de răspuns de către componenta specializată a omului, care este, aşa cum subliniam mai sus, psihicul uman. În aceste condiţii, reglarea optimă şi maximizarea efectelor acţiunii de influenţare sunt condiţionate direct de cunoaşterea schemei funcţionale a psihicului uman, pe care o redăm mai jos (fig.nr.2). Înţelegerea mecanismelor funcţionale ale psihicului uman a acestei instanţe mediatoare a comportamentului uman, a dinamicii umanului, în fond, ne oferă „cheia” acţiunii de influenţare competente, profesionale. Numai în acest fel, înţelegând mecanismele psihice ce se pun în mişcare la impactul dintre mesaje şi persoana căreia îi sunt adresate putem spera să obţinem efectele scontate.

[…]

Extras din „Fundamente psihologice ale luptei armate”Editia a II-a revăzută si adaugită, Gabriel Dulea, Editura Universităţii Naţionale de Apărarare, Bucureşti, 2007

Acest articol a fost publicat în Fundamente psihologice ale luptei armate. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *