Relaţia dintre climat şi performanţele organizaţionale

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008

Climatul mijloceşte, printr-un complex de conexiuni, desfăşurarea vieţii şi activităţii de grup. Optimizarea oricărui element determinant al climatului va avea un efect pozitiv la nivelul grupului.
Valoarea climatului psihosocial depinde de o serie de factori determinanţi, precum: relaţiile existente între membrii grupului (relaţii de simpatie, antipatie sau de indiferenţă) ; existenţa şi amploarea subgrupurilor; gradul de acceptare/inacceptare a liderului (existenţa unor lideri informali); atitudinile interpersonale; atitudinea faţă de grup şi faţă de activitatea desfăşurată de membrii acestuia; gradul de compatibilitate al intereselor membrilor grupului; satisfacţii/insatisfacţii rezultate din colaborarea membrilor grupului; capacitatea acestora de a menţine unitatea grupului; comunicarea interpersonală şi gradul de cunoaştere interpersonală; modul de funcţionare a normelor de grup (tradiţia grupului); relaţiile funcţionale dintre membrii grupului; condiţiile obiective în care se desfăşoară activitatea (mediul fizic, condiţiile materiale); coordonarea externă a grupului pe linia realizării sarcinii sale; gradul de „ încărcare” cu sarcini a membrilor grupului; existenţa/nonexistenţa conflictelor intra şi intergrupale; caracteristicile socioprofesionale ale membrilor grupului ( vârstă, nivelul pregătirii profesionale, mediul de provenienţă); perspectivele sociale şi competenţa conducătorului (liderul formal).

Extras din „Sociodinamica grupului militar – o abordare polifuncţională”, Gabriel Dulea, Editura Militara, Bucureşti, 2008

Acest articol a fost publicat în Sociodinamica grupului militar. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *